• ca
  • esWS2016LABS

Llibre Windows Server 2016: WS2016LABS

En aquest article parlarem del llibre: Windows Server 2016, WS2016LABS.

Microsoft ha publicat la versió RTM (release to manufacturing) de Windows Server 2016 a finals de l’any 2016 i poc a poc anirà substituint versions anteriors de Windows Server a les empreses.

Amb el llibre: Windows Server 2016: WS2016LABS, ens posarem al dia de moltes de les novetats que incorpora aquesta nova versió de sistema operatiu de forma pràctica mitjançant laboratoris.

El llibre Windows Server 2016: WS2016LABS forma part de la col·lecció de llibres publicats per Xavier Genestós sobre administració de sistemes informàtics.

Entre els títols publicats, trobarem temes fonamentals com: Active Directory, Directives de grup, Servidor de fitxers, Exchange Server, Veeam Backup, entre molts altres.

Coneixem a Xavier Genestós gràcies al seu blog sobre administració de sistemes informàtics: SYSADMIT.

Característiques generals dels llibres SYSADMIT:

  • Format A4, amb qualitat d’impremta.
  • Escrits en castellà, no són traduccions de l’anglès.
  • Llibres de treball.
  • Pràctics, basats amb l’entorn empresa.
  • Contenen diagrames, recomanacions.
  • No els patrocina cap fabricant.
  • Es poden adquirir a l’editorial LULU i fan enviaments a tot el món.

 

* Si tenim dubtes que cóm adquirir aquests llibres, podem donar una ullada a les preguntes freqüents sobre la seva compra: http://www.sysadmit.com/p/faq-libros.html

* Enllaç a l’editorial LULU per adquirir el llibre: WS2016LABS a LULU

* També podem veure l’índex i les referències dels llibres al següent enllaç: http://www.sysadmit.com/p/vista-previa.html

 

Sobre el contingut del llibre Windows Server 2016: WS2016LABS

Alguns dels capítols especialment interessants a destacar:

1) Edicions i llicenciament

Sobre les edicions i llicenciament, amb Windows Server 2016 canvien dues coses respecte a Windows Server 2012 R2:

– Les edicions standard i datacenter no disposen de les mateixes característiques, sent l’edició datacenter la que incorpora funcionalitats noves que no incorpora l’standard.

– S’han de llicenciar tots els cores de tots els sockets que tinguem. S’adquireixen les llicències per packs.

 

2) Sistema

Hi ha multitud de canvis respecte a Windows Server 2012 R2, en aquest apartat trobem una descripció i exemples de totes les que s’enumeren.

A nivell de concepte, hi podria destacar-ne dues:

– El nucli de Windows Server 2016 es basa amb el de Windows 10, per tant les novetats introduïdes amb Windows 10 les trobarem totes amb Windows Server 2016. Per exemple, les millores en la consola de CMD i PowerShell, les podem veure també amb el sistema operatiu client: Windows 10.

– Windows Server 2016 es compatible amb virtualització niada (en anglès: nested virtualization)

 

3) PowerShell

Amb Windows Server 2016, s’integra la PowerShell versió 5.1, hi ha força novetats respecte a la versió 4 que integra Windows Server 2012 R2 com ara: millores en el DSC, PowerShell Direct, entre d’altres.

 

4) NanoServer

Aquesta és una de les novetats que integra Windows Server 2016.

A més de l’opció d’instal·lació GUI, des de Windows Server 2008 podem instal·lar Windows Server com a ServerCore. Amb Windows Server 2016 trobem una nova opció d’instal·lació: NanoServer.

El NanoServer es l’opció d’instal·lació mínima, la versió més petita de sistema operatiu.

S’ha de tenir en compte que NanoServer té més limitacions que Server Core i que s’ha de desplegar mitjançant un script de PowerShell.

És molt interessant el laboratori que podem trobar al llibre del desplegament de NanoServer en un entorn VMware vSphere ESXi.

 

5) Contenidors

Els contenidors també són una de les novetats que incorpora Windows Server 2016.

La idea principal d’un contenidor es que l’administrador de sistemes disposi d’una nova forma de desplegar serveis, més àgil, lleugera i ràpida que una maquina virtual però amb menys aïllament.

En aquest apartat del llibre, s’expliquen les diferències entre un contenidor i una màquina virtual així com les avantatges i desavantatges d’utilitzar una opció o un altre.

La implementació que fa Windows Server 2016 dels contenidors està basada amb Docker i incorpora dos tipus de contenidor, els contenidors de Windows Server i els contenidors de Hyper-V.

Dins de l’apartat del llibre referent a contenidors, trobarem laboratoris i explicacions detallades del seu funcionament i possibilitats.

 

6) Multipoint

Amb Windows Server 2016 s’integra com a rol, el Multipoint.

Amb versions anteriors de Windows Server, existia l’edició: Windows Server Multipoint i es tractava d’una edició de Windows Server pensada només per fer de Multipoint.

El rol de Multipoint serveix per exemple amb entorns educatius, de formació, reunions, etc… on es vol entre d’altres per aconseguir que es pugui veure la pantalla del formador o ponent a les pantalles del alumnes o espectadors i viceversa.

En aquest apartat del llibre, s’expliquen les diferents opcions d’administració i llicenciament.

 

7) DNS Server

Amb Windows Server 2016 s’introdueixen les polítiques de DNS.

Amb les polítiques de DNS aconseguim condicionar la resposta del nostre DNS Server segons una sèrie de regles que podem configurar.

En aquest apartat del llibre, trobem fins a tres escenaris explicats pas a pas.

 

8) Ipam

L’Ipam, implementat amb Windows Server 2016 permet disposar d’un inventari de l’adreçament IP de la nostra xarxa.

Els equips Windows, mitjançant una directiva de grup, s’actualitzarà la informació de forma automàtica dins del panell d’administració IPAM.

 

9) IIS 10

El IIS es el servidor web que incorpora Windows Server com a rol.

Amb Windows Server 2016, s’incorpora la versió 10 d’IIS.

La versió 10 d’IIS suporta el protocol HTTP/2. Amb HTTP/2 aconseguim accelerar les connexions SSL sobre HTTP.

En aquest apartat del llibre s’explica com funciona la negociació del protocol i com muntar el laboratori per veure el funcionament.

 

10) Servidor de fitxers

Aquest apartat del llibre es força ampli i podem trobar:

– GPO que permet rutes llargues sobre NTFS.

– Stordiag per recopilar “events” i registres sobre l’storage.

– ReFS, versió 3.1 que permet “block clonning” entre d’altres funcions.

– Storage replica: Diversos tipus de rèplica via SMB.

– Microsoft Cluster Service sota un grup de treball, s’elimina el requisit de que els nodes d’un clúster estiguin afegits a un domini d’active directory. Aquesta funcionalitat també té limitacions concretes.

 

11) Active Directory

Aquestes dues funcions passen a ser obsoletes:

– Nivell funcional de domini Windows Server 2003.

– Rèplica del SYSVOL per FRS.

Aquest apartat del llibre es també força extens i s’explica com fer una migració complerta de controlador de domini d’una versió anterior de Windows Server a Windows Server 2016.

Trobarem explicació pas a pas amb tot tipus de recomanacions i consells per tal que tot el procés sigui el més fluid possible i amb el menor impacte real.

 

 

Comparteix aquest post